Kinematika a dynamika – BD

40,80  včetně DPH

Kinematika a dynamika – na Blu-ray Disc v kvalite HD

Dostupné na objednávku

Katalógové číslo: 010111 Kategórie: , Značky: , ,

Popis

Kinematika a dynamika – na Blu-ray Disc v kvalite HD

Po oboznámení so základnými pojmami kinematiky – pohybom rovnomerným a rovnomerne zrýchleným – sa venujeme vysvetleniu aj praktických dôsledkov Newtonových zákonov.

Na príkladoch z bežného života si ukážeme rozdiel medzi pohybom rovnomerným a nerovnomerným a tiež spôsoby určovania rýchlosti.

Vzájomné silové pôsobenie telies môžeme využiť jednoduchým spôsobom, napríklad na prenášanie bremien alebo veľmi originálne, ako gravitačný prak. Zamyslíme sa, prečo je na Zemi ťažké uveriť zákonu zotrvačnosti. Groteska nám napovie, ako pochopiť druhý Newtonov zákon. V spore medzi rýchlosťou a hmotnosťou sa ukazuje ako dôležitá veličina hybnosť. Pokúsime sa vám objasniť, čo je to akcia a čo reakcia a ako unikajúce plyny umožňujú let rakety.

Grafika a animácia v obraze nám majú pomôcť previesť realitu do fyzikálnych veličín a pojmov.

Témy:

Kinematika hmotného bodu (3,5 min)
Vzájomné pôsobenie telies (2 min)
Zákon zotrvačnosti – 1. Newtonov pohybový zákon (2,5 min)
Zákon sily – 2. Newtonov pohybový zákon (1 min)
Hybnosť  telesa (1,5 min)
Zákon akcie a reakcie – 3. Newtonov pohybový zákon (3 min)
Zákon zachovania hybnosti (3 min)


Dĺžka: 14:58

Fyzika názorne

– desať výukových DVD z vybraných oblastí fyziky. Každé DVD je rozdelené na podkapitoly s podrobnejšími témami. Filmy obsahujú pokusy i názorné animácie, ktoré sú často vytvorené zo zobrazenej reality. Pre znázornenie fyzikálnych javov slúžia aj zábavné hrané scénky – fyzikálne grotesky. Dôraz sme kládli na prepojenie fyzikálnej teórie s reálnym svetom a predovšetkým technikou.

Autor scenára a réžia: PaedDr. Josef Strubl

Príprava slovenskej verzie: Mgr. Andrea Kvorková

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0,08 kg